شکست عاطفی

راهنمای عملی مقابله با شکست عاطفی

 

” انسان ذاتا موجودی اجتماعی است “

این جمله به معنی آن است که انسان تنهایی را دوست نداشته و نمی تواند از ابتدا تا انتهای زندگی خود را به تنهایی سپری کند. گذراندن زندگی بدون دوست، همدم و شریک عاطفی در دراز مدت می تواند فرد را به سمت ناامیدی برده و احساسات ناخوشایندی را در فرد به وجود آورد. پس می توان گفت رابطه ی عاطفی برای انسان یک نیاز است.
اگر فردی رابطه ی عاطفی را تجربه کند و بنا به هر دلیلی این رابطه به سرانجام نرسیده و قطع شود، اولین چیزی که تجربه می کند هجوم احساسات منفی و ناخوشایند است.
هر شخص بسته به تیپ شخصیتی خود می تواند احساساتی مثل ناامیدی، غم، ترس، خشم و انکار را تجربه کند.
اما چرا با قطع شدن رابطه فرد احساس شکست می کند؟
پاسخ این است که طرفین با فرض آنکه این رابطه پایدار خواهد بود وارد آن می شوند.
اما سوال اصلی این است که چطور در مواجهه با شکست عاطفی، می توان به روال عادی زندگی بازگشت؟
قدم اول: بپذیرید که طرف مقابل شما از زندگیتان خارج شده و قصد برگشتن ندارد.
قدم دوم: دست از سرزنش خود بردارید و بعد از تمام شدن رابطه، به دنبال مقصر نگردید. برای این کار می توانید از خود بپرسید “افکار سرزنشگر چه سود و چه ضرری برای من دارد”؟
قدم سوم: خود را به یکباره برای تمام کردن ماجرا آماده کنید. در این مرحله پیشنهاد می شود که مرور خاطرات نکنید. تمام یادگاری ها، فعالیت های مشترک و حتی مسیرها و مکان هایی که با آنها خاطره دارید را از چرخه ی زندگی خود حذف کنید.
قدم چهارم: دانش و آگاهی خود را در مورد آنچه اتفاق افتاده است بالا ببرید. ابتدا با یک متخصص در مورد جزئیات رابطه صحبت کنید، مزایا و معایب رابطه را بررسی کرده و احساسات منفی و مثبت خود را در مورد آن بیان کنید.

همچنین اگر بتوانید با کمک درمانگر روند تاریخی رابطه را بررسی و عواملی که باعث قطع رابطه شده اند را پیدا کنید، منطق بر احساس غلبه کرده و شما موفق به حل مسئله ی خود می شوید.

کلام آخر:
هر فرد بسته به نوع تجربیات شخصی خود، هنگام جدایی نوع متفاوتی از افکار و احساسات را تجربه می کند.
اگر بعد از گذشت ۳ تا ۶ ماه، فرد نتوانست با شکست عاطفی کنار آمده و به روال عادی زندگی بازگردد پیشنهاد می شود در مورد اتفاق پیش آمده با یک متخصص روانشناسی صحبت کرده و راهکارهای تخصصی متناسب با مسئله ی خود دریافت کند.